Systemy alarmowe

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN
Każdy obiekt poddawany jest oględzinom po których sklasyfikowany zostaje ze względu na poziom zagrożenia. Na tej podstawie ustalana jest odpowiednia opcja systemu alarmowego. Kolejnym etapem jest zaprojektowanie systemu, a po jego akceptacji następuje realizacja.

Systemy sygnalizacji włamania to specjalistyczne instalacje składające się z czujek wykrywających ruch w strefach objętych ich działaniem. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oferujemy systemy dopasowane do każdego rodzaju obiektu, w tym zarówno mieszkań i domów prywatnych jak również obiektów użyteczności publicznej i kompleksów biurowych.
Systemy sygnalizacji możemy wykonać w technologii przewodowej – w już zagospodarowanym budynku kable możemy poprowadzić w bruzdach lub korytkach kablowych, albo zdecydować się na system bezprzewodowy. Przy wyborze systemu bezprzewodowego nie ma konieczności kucia ścian istnieje możliwość łatwego przemieszczenia czujek w razie potrzeby.

Podstawowymi urządzeniami każdego systemu SSWiN są w większości z centrale i manipulatory oraz urządzenia wyjściowe: sygnalizatory, urządzenia monitoringu i powiadamiania (GSM, telefon, radio, e-mail). Urządzeniami wykonawczymi są wszelkie czujki, które dostarczają do centrali systemu informacji o naruszeniu strefy bezpieczeństwa, wystąpieniu sytuacji alarmowej lub przekroczeniu wartości ekstremalnej.

Do najczęściej montowanych zaliczamy:

 • czujki ruchu (głównie pasywne podczerwieni (PIR), mikrofalowe (MW) oraz ultradźwiękowe (US), oraz dualne wykorzystujące dwa detektory z wyżej wymienionych)
 • bariery podczerwieni (czujki aktywne złożone z nadajnika i odbiornika, dla których kryterium alarmu jest przerwanie kontaktu optycznego między nadajnikiem, a odbiornikiem)
 • czujki stłuczenia szkła (mikrofonowe urządzenie reagujące na częstotliwości fal, które są  charakterystyczne dla tłuczenia szkła)
 • czujki wibracyjne  (reagujące na wstrząsy będące następstwem uderzenia)
 • czujki otwarcia drzwi, okien (najczęściej magnetyczne, zwane też kontaktronowymi)
 • czujki stężenia gazu (wodoru, dwutlenku węgla, metanu, butanu, par chloroformu)
 • czujki dymu
 • czujki zalania (przekroczenia poziomu cieczy) i inne

Oferujemy:

 • sprzęt renomowanych i sprawdzonych producentów
 • projekt dopasowany do obiektu
 • instalację w dogodnym terminie
 • stałą obsługę i serwis

W momencie powstania pytań lub wątpliwości nasz dział handlowy jest do Państwa dyspozycji.
Służymy pomocą w sprawie kosztorysu i wyceny.