Udział w projektach

Udział w projektach

Angażujemy się w szereg projektów związanych z społecznością lokalną, sportem, obronnością i patriotyzmem. Wspieramy organizacje i stowarzyszenia pożytku publicznego, które realizują misję bliskie naszym ideom i temu w co wierzymy.

Do projektów i organizacji które wspieramy zaliczają się między innymi:
• Stowarzyszenie I Love Nysa
• Sporty Walki Nysa – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
• Nyska Formacja Obronno Taktyczna
• Karta Młodego Przedsiębiorcy

Wierzymy, że biznes może nieść pozytywne zmiany w społeczności, w której jesteśmy obecni i działamy.