Protectal

Protectal

PROTECTAL SERVICE – Zabezpieczenia Techniczne wchodzi w skład Grupy Protectal. Protectal Service świadczy profesjonalne usługi z zakresu bezpieczeństwa technicznego. Naszą obecność w branży Zabezpieczeń opieramy na:

  • wieloletnich doświadczeniach naszego działu projektowego
  • znajomości algorytmu postępowania przestępczości zorganizowanej
  • zaangażowaniu i ciągłym doskonaleniu systemów bezpieczeństwa
  • wiedzy merytorycznej i praktycznej naszych techników
  • zadowoleniu naszych Klientów

Wszystkie działania podejmowane przez naszą Firmę wykonywane są na podstawie obowiązujących norm i przepisów prawnych, a także zgodnie z najnowszymi standardami. Obszar działalności Protectal Service obejmuje terytorium Polski, a w szczególności województwa opolskie, dolnośląskie i śląskie.